Tuomon kurssit -


!!!KE 8.4.!!!
TÄHÄN TULEE OHJEITA KE 8.4.2015 ALKAVILLE KURSSEILLE HUOM. OPE KOULUTUKSESSA KE 8.4.
PS2 JA PS4 > KURSSIT

ps2 > ota selvää mahdollisimman monesta alla olevasta käsitteestä (osaatko selittää mitä tarkoittavat?) > käytä kirjaa ja muita lähteitä!

Selitä mitä tarkoittavat
- kypsyminen
- herkkyyskausi
- kehitystehtävät
- elämänkaari
- kehityksen osa-alueet
- kehitykseen vaikuttavat tekijät
- matteusvaikutus
* varhainen vuorovaikutus
*varhainen puuttuminen
* perusturvallisuus
* kiintymyssuhde
a. temperamentti
b. motorinen kehitys
c. samastuminen
d. peilisuhde
e. siirtymäobjekti
f. mielen teoria

PS4
TUTKI KURSSIN SISÄLTÖÄ ETSIMÄLLÄ TIETOA:
a. tunteista
b. motiiveista
c. älykkyydestä
d. luovuudesta
e. ongelmanratkaisusta


VANHOJA TIEDOTTEITA!
PS 7 2013-2014
Keskustelutaulut avattu!
Muista katsoa asiakirjasta Kurssin aloitus ensimmäiset tärkeät päivämäärät!
Jos 6.11. mennessä joku kurssille ilmottautuneista ei ole aloittanut työskentelyä, kurssi katsotaan kesketyneeksi ja opiskelija poistetaan jäsenlistalta!


TIETOA ABEILLE:
PS 5 KOKEET VOIT HAKEA GLOBUKSELTA TAI KYSYÄ SÄHKÖPOSTILLA tuomo.seitola@kotka.fi
PS 6 JA PS 7 > KATSO OPINTOVERKKO!
TENTTI > KATSO PSYKOLOGIA > TENTIT JA KIRJOITUKSET. SIVU PÄIVITTYY 15.2.2013


PS 2 JA PS 4 > OHJEITA 16-18.4.

PS 4 > JATKAKAA TEHTÄVÄÄ 2 (extra.opntoverkko.fi) JA LUKEKAA LISÄÄ TUNTEISTA > TUTUSTUKAA TUNNETEORIOIHIN!

PS 2 > TÄSSÄ TEHTÄVÄÄ
A. Ehdottakaa itsellenne kehityspsykologinen aihe, josta teette teematyön. Miettikää teettekö yksilö-, pari- vai ryhmätyön. Kertokaa parin/ryhmän jäsenet to 19.4. tunnilla

Esimerkkejä aiheista:
Varhaislapsuus
Lapsuus
Nuoruus
Aikuisuus
Vanhuus
Leikit
Harrastukset
Kielen kehitys
Kognitiivinen kehitys
Kehityspsykologinen tutkimus
Kriisit
Mielenterveys kehityspsykologian näkökulmasta.
Syömishäiriöt
Mistä hyvä elämä muodostuu?

TEHKÄÄ JO ALUSTAVAA IDEOINTIA TO 19.4. MENNESSÄ!

TEEMA on noin 2-6 s. mittainen tekstikokonaisuus aiheesta. Teksti voi olla asia-/tutkielmarakenteista tai vapaampaa pohdiskelua aiheen parissa. Voit liittää mukaan kuvia.
Power-point kalvot ovat yksi hyvä mahdollisuus rakentaa teemaa!
Voit rakentaa teemasi muutenkin kuin tekstinä, esim. koostaa kuvakollaasin > esim. kuvia (piirrettyjä, lehdestä leikattuja) selityksineen lapsuuden eri kehitysvaiheista. Tässä siis pari esimerkkiä teeman mahdollisista muista toteuttamistavoista. Ilmoita opettajalle, kun tiedät missä muodossa teemasi rakentuu.
Teemat esitellään kurssin loppupuolella (n. 6 tuntia varataan)

TULEVAA VERKKOYMPÄRISTÖÄ OPETELLAAN TO 19.4.
Verkkoympäristöstä teema on "helppo" esitellä dataprojektorin avulla. Voitte esim. tehdä word tai powerpoint sivuja, jonne keskeisiä ajatuksia on tiivistetty ja näyttää tarvittaessa kuvia, esim. google > nuoruus tms. Tekstin voi myös näyttää kokonaisuudessaan siten, että poimii ja suurentaa keskeisiä asioita. Voitte tietysti toimia myös perinteisesti: paperi ja lukeminen tai tavalliselle kalvolle keskeiset asiat, mutta hyödyntäkää verkkoa, jos mahdollista!

NÄITÄ TEHTÄVIÄ VOIT TEHDÄ OMIIN MUISTIINPANOIHISI. KANNATTAA TEHDÄ KONEELLE TAI ESIM. MUISTITIKULLE TAI TALLETTAA OPITIN OMIIN KANSIOIHIN > SIIRRETÄÄN MYÖHEMMIN VERKKOYMPÄRISTÖÖN.

B.
1. Määrittele 2-3 asiaa, joilla katsot olevan/olleen olennaista merkitystä omaan kehitykseesi? Miksi valitsit kyseiset asiat?
2. Minkälaisia muistikuvia sinulla on lapsuudestasi? Kirjoita muutamia.
3. Pohdi mitkä eri tekijät vaikuttavat kehitykseen (>fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)

C. Selitä mitä tarkoittavat
- kypsyminen
- herkkyyskausi
- kehitystehtävät
- elämänkaari
- kehityksen osa-alueet
- kehitykseen vaikuttavat tekijät
- matteusvaikutus
* varhainen vuorovaikutus
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/vanhemmuus_ja_kasvatus/lapsen_ja_vanhemman_varhainen_vu/
*varhainen puuttuminen
http://www.varpu.fi/index.phtml?s=677
* perusturvallisuus
* kiintymyssuhde
a. temperamentti
b. motorinen kehitys
c. samastuminen
d. peilisuhde
e. siirtymäobjekti
f. mielen teoriaVANHOJA TEHTÄVIÄ:
PS 6
A. Tästä linkistä pääset sosiaalipsykologian englanti - suomi sanastoon. Tutki sanastoa ja selvitä
5-10 itsellesi vierasta käsitettä tai laajenna tietojasi jo alustavasti tutusta käsitteestä. Esim. anna erilaisia esimerkkejä stereotypiosta

www.helsinki.fi/sosiaalipsykologia/opiskelu/opiskelun_tueksi/sanasto.html

B. Pohdi muutamalla ajatuksella tätä tehtävää:

1. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että yksilön toiminta voi vaihdella huomattavasti sosiaalisissa tilanteissa.(> "Miksi ihminen toimii eri tavalla ryhmissä kuin yksilönä"). Tarkastele asiaa pääsääntöisesti sosiaalipsykologian viitekehyksessä. Voit myös soveltaa yleistä psykologista tietämystäsi.

HUOM. VOITTE TEHDÄ NÄITÄ MYÖS RYHMISSÄ TAI PAREITTAIN. JOMPI KUMPI TEHTÄVISTÄ JÄTETÄÄN KIRJALLISESTI!

PS 2

Klikkaa itsesi opintoverkon työympäristöön. Täältä löydät lisää ohjeita (>tiedotteet käyttäjille!)

http://extra.opintoverkko.fi/tyoymparistot/

PS 3

Klikkaa itsesi tuomolyseo > ps 3 > teht. 1a
TÄSTÄ KOHTA A2! > huom. osa kurssisuoritusta!

http://tuomolyseo.verkkopolku.com/?Ps3Teht.1a


UE 3

Jatkakaa tiistaina annettujen ohjeiden mukaisesti
> löytyvät linkistä

http://tuomolyseo.verkkopolku.com/?UE3

Nämä ovat 2009 asiaa >
SEURAA TIEDOTTEITA: tuomolyseo.verkkopolku.com > ajankohtaista 3.12.-7.12.!
PÄIVITÄN SIVUA TARPEEN MUKAAN!

PS 3 > TEHTÄVÄT ANNETTU > extra.opintoverkko.fi (>löytyy myös tuomolyseo.verkkopolku.com > ps 3 > teht. 1a)
HUOM!
PS 3 7.PALKIN SEURAAVA LUOKKATUNTI KE 9.12.!

UE 2 > TEHTÄVÄT ANNETTU > extra.opintoverkko.fi

PS 6 > MONISTE JA KATSO: tuomolyseo.verkkopolku.com > PS 6 > aloitussivun tehtävät ja aikataulu!

TENTTIJÄT > KATSO: tuomolyseo.verkkopolku.com > 3.jakso tentit!

(Psykologia 5)
> Kertaa kurssin asioita ja katso viime viikon tehtävästä tehtyä koostetta
12.11. tehtävä päivitetty > katso! siis ps5 > to 12.11. tehtävä(tähän tulee lisää koostetta
pe 20.11.!)
HUOM! > to 19.11. ja pe 20.11. ei luokkatunteja > lue kokeisiin ja katso linkit
> linkkejä, joita toivoisin teidän katselevan tai kuuntelevan! (päivittyy to klo 14 mennessä!)

Tässä mielenkiintoisia psykofilosofisia juttuja, erityisesti dokumentin loppupuolella, mm. masennuksen hoito!
http://areena.yle.fi/video/561069

Tässä ohjelma rankasta lapsuudesta selviytymisestä
http://areena.yle.fi/ohjelma/89e5eac046ad716d378dbf9c8fbd42c0

Tässä mm. hahmoterapiasta
http://areena.yle.fi/video/557396

Tässä audiotiedosto masennuksesta
http://areena.yle.fi/audio/421598

Tässä audiotiedosto varhaisesta vuorovaikutuksesta
http://areena.yle.fi/audio/322188

Tässä audiotiedosto perimän ja mielenterveyden suhteesta
http://areena.yle.fi/audio/530481filosofian koe


© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com