Tuomon kurssit



Tuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

psykologia

   

tentit ja kirjoitukset (päivitys 27.9.2016)

   

Psykologian tentti (KEVÄT 2015)

   

tenttitehtävät 2015

   

ps 1

   

ps 2

      

ps 2 teht. 1

   

ps 3

   

ps 4

   

ps 5

   

ps 6 (sosiaalips.)

   

ps 7

filosofia

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

Aikuislukio



A. Ehdottakaa itsellenne kehityspsykologinen aihe, josta teette teematyön. Ehdottakaa kahta mahdollista aihetta. Nimetkää mieluisin aihe ensin. Perustelkaa lyhyesti molemmat valintanne. Kertokaa onko kyseessä yksilö-, pari- vai ryhmätyö. Kertokaa parin/ryhmän jäsenet. Esimerkkejä aiheista:
Varhaislapsuus
Lapsuus
Nuoruus
Aikuisuus
Vanhuus
Leikit
Harrastukset
Kriisit
Mielenterveys kehityspsykologian näkökulmasta.
Syömishäiriöt
Mistä hyvä elämä muodostuu?

>huom. etsi tietoa ainakin kahdelta osa-alueelta!

Teema on noin 4-6 s. mittainen tekstikokonaisuus aiheesta. Teksti voi olla asia-/tutkielmarakenteista tai vapaampaa pohdiskelua aiheen parissa. Voit liittää mukaan kuvia. Voit kirjoittaa tekstiä oman asiakirjasi tekstikenttään tai esim. wordiin ja lähettää sen tiedostona. Voit myös kirjoittaa käsin, jos se tuntuu luontevimmalta.
Jos haluat, voit rakentaa teemasi muutenkin kuin tekstinä, esim. koostaa kuvakollaasin > esim. kuvia (piirrettyjä, lehdestä leikattuja) selityksineen lapsuuden eri kehitysvaiheista. Voit myös äänittää muutamia musiikkikappaleita, jotka kertovat vaikkapa nuoruuteen liittyvistä asioista ja perustella, miksi valitsit kyseiset kappaleet. Tässä siis pari esimerkkiä teeman mahdollisista muista toteuttamistavoista. Ilmoita opettajalle, jos toteutat muun kuin tekstimuodon!
Kurssin viimeiset 5-6 oppituntia varataan teemojen esittelyyn > tietoiskut aiheesta esim. kalvoilla tai netistä dataprojektorilla!

B. Määrittele 2-3 asiaa, joilla katsot olevan/olleen olennaista merkitystä omaan kehitykseesi? Miksi valitsit kyseiset asiat?

C. Selitä mitä tarkoittavat
- kypsyminen
- herkkyyskausi
- kehitystehtävät
- elämänkaari
- kehityksen osa-alueet
- kehitykseen vaikuttavat tekijät
* varhainen vuorovaikutus
* perusturvallisuus
* kiintymys

Tässä muutama kehityspsykologinen kysymys, vastaa näin alkuun YHTEEN.

Tässä muutama kehityspsykologinen kysymys, vastaa näin alkuun YHTEEN.

1.Mikä yhdistää varhaislapsuuden psykologista syntymää ja nuoruuden kehitysvaiheita?
2.Millaisia leluja ostaisit alle vuoden ikäiselle? Entä kolmivuotiaalle Entä seitsenvuotiaalle?
3.Mikä oli mieluisin leikkisi? Mieti mitä valmiuksia se sinussa kehitti?
4.Minkälaista oli elämäsi n. 8-10 vuotiaana?
5.Pohdi koulun merkitystä lapsen/nuoren kehitykseen?
6.Minkälaisiin asioihin (itsessään) nuoret ovat yleensä tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Onko tyttöjen ja poikien näkemyksissä eroja?
7.Mitä mieltä olet kouluaikana tehdyistä ilta-/viikonlopputöistä?
8.Millainen on hyvä suhde vanhemman ja a. 7-vuotiaan, b. 13-vuotiaan, c. 17-vuotiaan ja c. 21-vuotiaan välillä?
9.Kuka on aikuinen? Pohdi millä eri tavoin aikuisuutta määritellään!
10.Määrittele mistä hyvä keski-ikä ja vanhuus rakentuu.



Tulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003