Tuomon kurssitTuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

psykologia

   

tentit ja kirjoitukset (päivitys 27.9.2016)

   

Psykologian tentti (KEVÄT 2015)

   

tenttitehtävät 2015

   

ps 1

   

ps 2

   

ps 3

      

ps3 teht. 1a

      

ps3 teht. 2a

      

ps3 teht.3a

      

ps3 koe ja kokeeseen valmistautuminen (päivitys 22.9.14!)

      

mainostehtävä

      

7-palkin ryhmä ke 12.11.

      

ps 3 teht. 4 (ti 25.1. 8.tunti.)

      

ps3 kalvoja

   

ps 4

   

ps 5

   

ps 6 (sosiaalips.)

   

ps 7

filosofia

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

AikuislukioMäärittele: a. tietoinen b. tiedostamaton
Vastaa
1. Minkälaisia toimintahäiriöitä ihmisellä saattaa ilmetä? Mitkä häiriöistä ovat erityisesti tiedonkäsittelyyn liittyviä?
2. Miksi ihminen ei saa unta?
3. Miksi ihmiset havaitsevat ufoja?
4. Miksi todistajalausunnot ovat usein epäluotettavia?
5. Miten kauhuelokuvista saadaan jännittäviä?
6. Miksi kännykät ovat lisänneet onnettomuusriskiä liikenteessä?
7. Millä tavoin mainonta hyödyntää kognitiivista psykologiaa?
8. Millä tavoin tunteet liittyvät ihmisen tiedonkäsittelyyn?
Voit täydentää vastauksia tiedon lisääntyessä!!!!

LISÄYS: ETSI YLEN TIEDESIVUILTA TÄHÄN KURSSIIN LIITTYVÄÄ TIETOA > MITÄ LÖYDÄT > AINAKIN VIISI ESIMERKKIÄ. KLIKKAA LINKKIÄ YLE - TIEDE

http://blogit.yle.fi/kategoria/uutta-tieteesta

B.1.
Määrittele ja selitä omin sanoin sekä vastaa kysymyksiin. Voit myös lisätä "lihaa luiden ympärille tiedon rakentuessa".
a. hermosolu
b. välittäjäaine
c. selitä miten hermosolu käsittelee tietoa
d. hermoverkko
e. mitä tarkoittaa: mieli=hermoverkkojen vuorovaikutus
f. hermosto
g. miksi myös autonominen hermosto on psyykkisen toiminnan kannalta mielenkiintoinen?
h. miten aivot käsittelevät tietoa?
i. mitkä aivokuoren (tai yleensä keskushermoston) alueista ovat mielestäsi erityisen merkittäviä ihmisen psyykkisen toiminnan näkökulmasta?
j. miksi aivorungon (ja selkäytimen) vaurioit ovat yleensä "vaarallisempia" kuin aivokuoren vauriot?
k. miksi tieto hormoneista on tärkeää myös psykologian näkökulmasta?
l. tarkastele: ihmisen elämänkaari ja hermoston kehitys (ja muutos)
m. miten hermostoa (erityisesti keskushermostoa)tutkitaan?
n. miten aivotoiminnan häiriöt rajoittavat yksilön toimintakykyä ja psyykkistä hyvinvointia?
+1. minkälaisia virhetulkintoja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saattaa syntyä neurologisten syiden pohjalta? Miksi?
+2. miksi päihderiippuvuutta ei voi ymmärtää ilman neurops. näkökulmaa?
+3. Minkälaisia psykofilosofisia kysymyksiä (pohdintoja) voidaan herättää neuropsykologian näkökulmasta?
++ AVAA LINKKI LATERALISAATIO. TUTKI SIVULLA OLEVIA LINKKEJÄ JA OTA KANTAA AJATUKSEEN MIESTEN JA NAISTEN AIVOTOIMINNAN EROISTA!

A.2.VIELÄ ennenkuin lähdet selvittämään käsitteitä
a. NIMEÄ muutama aivotoiminnan häiriöja selitä lyhyesti häiriön vaikutus.(liittyy edellisiin tehtäviin n. ja +1.)
b. POHDI mitkä tekijät mielestäsi edesauttavat aivojen toimintaa (+) ja mitkä rajoittavat (-). Anna joitain perusteita näkemyksillesi!
c. Selvitä seuraavat käsitteet. (Siis osaatko käyttää käsitteitä?)Mielen maailma s. 68>,
verkot s.235>)
1. havainto
2. havaintokehä
3. aistimus
4. reseptori
5. representaatio
6. adaptaatio (aistien)
7. sisäinen malli
8. prosessi
9. tarkkaavaisuus
10. orientaatiorefleksi
11. havaintokynnys
12. automaattinen ja kontroloitu prosessointi
13. hahmolait
14. havaintokonstanssit
15. illuusiot (näköharhat)
16. muisti

LATERALISAATIO

lisää illuusioita

coolopticalillusions

vielä lisää illuusioita, mielenkiintoisia!

aivokartta

monipuolinen sivusto aivojen toiminnasta (in english)

erilaisia illuusioita

yle-tiede > etusivu

etsi tiedeuutisista psykologiaan ja erityisesti ps 3 kurssiin liittyviä uutisia!

Aivojen toiminta

Drugs and the Brain > valitse kieleksi suomi!Tulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003