Tuomon kurssitTuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

psykologia

filosofia

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

   

neuropsykologia

   

TEHTÄVIÄ 7.11. PSI, PS3, PS5, FIL

   

(TEHTÄVIÄ 11-13.11.)

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

AikuislukioPS1
PS 1 Sosiaalipsykologia – tärkeitä käsitteitä
> Ota selvää / määrittele niin monta seuraavista käsitteistä kun ehdit 45 minuutissa ( yhdessä oppitunnissa). Tietenkin saat käyttää enemmänkin aikaa!

1. Sosiaalinen havaitseminen
2. Vuorovaikutus
3. Ensivaikutelma
4. Sädekehävaikutus
5. Stigma
6. Asenne
7. Ennakkoluulo
8. Stereotypia
9. Attraktio
10. Koheesio
11. Ryhmä (primaari,sekundaari)
12. Ryhmäpaine
13. Rooli
14. Rooliristiriita
15. Konformismi
16. Deindividuaatio
17. Status
18. Normi
19. Itsetunto
20. Sosiaalinen vaihto

PS 3 (7- JA 5-PALKKI)
> KATSO PS3 > TEHTÄVÄ 3a

PS 5
> JATKA TERAPIATEHTÄVÄ LOPPUUN
> KATSO KRIISIT JA TRAUMAT. POHDI MILLÄ TAVOIN KRIISIT JA TRAUMAT VOIVAT VAIKUTTAA YKSILÖN ELÄMÄÄN.

FIL huom! Tämä tehtävä löytyy myös extra.opintoverkosta!

Ota kantaa seuraaviin väitteisiin O tai V siten että osaat tarvittaessa perustella näkemyksesi.
Huom! Kaikki väitteet eivät ole yksinkertaisen selviä! Vastaa ainakin niihin, joihin löydät tietoa.
Voit toimia myös intuitiosi pohjalta!

1. Filosofiassa kysymyksillä on vähintään yhtä suuri merkitys kuin vastauksilla.
2. Epistemologia tutkii pääosin olemassaoloon liittyviä kysymyksiä.
3. Filosofian syntyyn vaikutti yhteiskunnallinen velvoite käytännön ajatteluun.
4. Antiikin filosofiassa jumalat olivat tapahtumien ja ilmiöiden selittävä tekijä.
5. Sokrates oli sofisti.
6. Vallanpitäjät ryhtyivät suosimaan sokratesilaista metodia.
7. Platonin mukaan ideoiden maailman on välttämättä oltava olemassa.
8. Platon korosti mahdollisimman vapaata yhteiskuntaa.
9. Substanssia koskevat kysymykset ovat erityisen yksinkertaisia.
10. Aristoteleen mukaan ihminen ohjautuu väistämättä kohti hyvää elämää.
11. Keskiajan filosofia painotti, että on järkevää uskoa Jumalaan.
12. Humen ajattelua soveltaen voidaan todeta, että geeniteknologia itsessään on hyvä tai paha asia.
13. Voluntarismi rajaa pois vapaan tahdon mahdollisuuden.
14. Dogmaattinen tietokäsitys on rakenteeltaan kriittistä.
15. Descartesin mukaan kaikki olemisen muodot voivat olla harhaa.Tulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003