Tuomon kurssitTuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

psykologia

filosofia

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

AikuislukioTähän tulee ohjeita ps 2 ja ps 4 tentteihin.

tehtäviä tulee ke ILLALLA 17.2.!

ps 2 > voit aloittaa seuraavasta linkistä:
http://tuomolyseo.verkkopolku.com/?Ps2Teht.1

Tässä jatkoa:
A.
1. Määrittele kehityshäiriö. (esimerkkejä!)
2. Pohdi onko 0-3 kk vauva aktiivinen vai passiivinen toimija?
3. Mikä on refleksien merkitys kehityksen varhaisvaiheissa? Entä miksi osa reflekseistä sammuu?
4. Miksi kiintymyssuhteita voidaan pitää keskeisenä kehityksellisenä tekijänä?
5. Mitä tarkoittaa sosiaalistuminen? (esimerkkejä!)
6. Mitä tarkoittaa psykologinen syntymä?
7. Miten sisäiset mallit alkavat rakentua?
8. Mitkä tekijät mielestäsi tukevat lapsen kognitiivista kehitystä?
* Pohdi: miksi helppo elämä ei välttämättä ole kehityksellisesti parasta elämää.
Selitä käsitteet:
a. temperamentti
b. motorinen kehitys
c. samastuminen
d. peilisuhde
e. siirtymäobjekti
f. mielen teoria


B. Miksi leikkejä ja satuja voidaan pitää kehityspsykologisesti merkittävinä tekijöinä?

C. Mitä kehityksellisesti merkittävää tapahtuu kouluiässä? Selitä 3-5 mielestäsi tärkeää asiaa!

D.
3. Miksi erityisesti nuoruutta voidaan pitää "muutoksen aikana", kun tarkastellaan ihmisen elämänkaarta?
4. Miksi nopea fysiologinen muutos saattaa olla hämmentävää nuoruudessa?
5. Millä tavoin olet huomannut oman ajattelusi muuttuneen nuoruusiässä?
6. Miksi minäkäsitys on tärkeä nuoruuteen liittyvä käsite?
7. Mitkä tekijät vaikuttavat nuoren identiteetin rakentumiseen?
*Miksi kokemus omasta identiteetistä on tärkeää ihmiselle?
* Mitä on hyvä nuoruus? > "heitä" joitain ajatuksia!

E. aikuisuus > selitä aikuisuutta ainakin viidellä kehityspsykologisella ajatuksella/tiedolla

F.vanhuus ja ikääntyminen
1. Mitä muutoksia ihmisessä tapahtuu hänen elämänkaarensa loppupuolella?
2. Millä tavoin psykologista tietämystä voidaan hyödyntää pohdittaessa keinoja ylläpitää/parantaa ikääntyvän väestön elämänlaatua?

G. Selitä lyhyesti seuraavien henkilöiden merkitys kehityspsykologialle, hyödynnä esim. kirjan sisällysluetteloa ja nettiä.
- Liisa Keltikangas-Järvinen
- Lea Pulkkinen
- John Bowlby
- Harry Harlow
- Sigmund Freud
- Margaret Mahler
- Daniel Stern
- Erik Erikson
- Lawrence Kohlberg
- Jean Piaget
- Daniel Levison

H. Etsi seuraavasta sivustosta kehityspsykologiaan liittyviä uutisia. Kirjoita (kopioi) otsikko muistiinpanoihisi. Etsi ainakin kuusi uutista!

http://ohjelmaopas.yle.fi/sisaltooppaat/tiede/tiedeuutiset/Ihminen+ja+terveys

HUOM: Jos haluat tehdä tehtävät extraan tai opitiin niin ota yhteyttä opettajaan!

HUOM. PS 4 JÄLKEEN OLEVASTA linkistä löytyy PS2 koetta korvaavia esseitä > valitse yksi!
PS 4

Näin alkuun tehtäviä tunteista ja motiiveista. Tehtäviä tulee lisää loman jälkeisellä viikolla

A. Etsi kirjan tai muiden lähteiden perusteella seitsemän mielestäsi tärkeää tietoa tunteista ja motiiveista (> siis yht. 14 tietoa)
B. Klikkaa linkkiä ja etsi vähintään viisi uutista, jotka liittyvät tämän kurssin aihepiireihin.
Kirjoita (kopioi) uutisen otsikko muistiin!

http://ohjelmaopas.yle.fi/sisaltooppaat/tiede/tiedeuutiset/Ihminen+ja+terveys

C. Selitä: tunneteoriat.
D. Miten tunteita tutkitaan?
E. Pohdi millä tavoin tunteet vaikuttavat ihmisen toimintaan.
F. Määrittele käsitteet:motiivi
a.biologiset motiivit
b.sosiaaliset motiivit
c.psyykkiset motiivit
d.motiivihierarkia
e.homeostasia
f.motiiviristiriita
g.kognitiivinen dissonanssi
h.attribuutioteoria
i.selviytymisennuste

HUOM: Jos haluat tehdä tehtävät extraan tai opitiin niin ota yhteyttä opettajaan!

PS 4 TENTTI JATKUU OPINTOVERKON SIVULLA. KATSO OHJEITA TENTTIJÖILLE. > MENE SIVULLE OMILLA TUNNUKSILLASI. JOS ET MUISTA TUNNUSTASI, OTA YHTEYTTÄ OPETTAJAAN!

ps 2 kysymyksiäTulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003